Painéal Roghnúcháin LUX

I measc na ndaoine ar Phainéal Roghnúcháin LUX, tá léiritheoirí, dáileoirí, oibreoirí pictiúrlann, stiúrthóirí ealaíne agus clársceidealóirí féilte scannán agus ionadaithe de chuid 27 Times Cinema.

Bíonn ionadaithe do na príomhchomhpháirtithe, Acadamh na Scannán Eorpach, an Coimisiún Eorpach/clár Eoraip na Cruthaitheachta agus Europa Cinemas páirteach sa phainéal mar bhreathnóirí.

Is é Michael Downey OBE, Cathaoirleach Acadamh na Scannán Eorpach, an tUachtarán Oinigh atá i mbun cathaoirleachta ar Phainéal Roghnúcháin LUX 2024.

Ceadaíonn an Coiste um Chultúr agus um Oideachas i bParlaimint na hEorpa baill an phainéil gach bliain. 

Faigh tuilleadh eolais faoin bpróiseas roghnúcháin.

Painéal Roghnúcháin LUX 2024

people

Mike Downey

Uachtarán Oinigh LUX – Ghradam Scannánaíochta Lucht Féachana na hEorpa, Cathaoirleach Acadamh Scannán na hEorpa
Member of the LUX Selection Panel in 2021, 2022, 2023, 2024

Le linn a ghairme beatha réasúnta gearr mar léiritheoir scannán, d’oibrigh sé le leithéidí Peter Greenaway, Agnieszka Holland, Julien Temple, Pawel Pawlikowski, Calin Peter Netzer, Andrzej Jakimowski, Juraj Jakubisko, Friðrik Þór Friðriksson, Michel Franco agus Stephen Daldry, mar aon leis an iliomad stiúrthóirí eile fud fad na hEorpa, Mheiriceá Theas, na hAfraice agus na hIndia.

Le déanaí, d’oibrigh sé mar scannánóir ar thionscadail i dteannta le húrscéalaithe mór le rá amhail James Ellroy, Günter Grass atá ar shlí na fírinne, agus Thomas Keneally (Schindler’s List). D’oibrigh sé freisin le Colm Tóibín, Rebecca Lenckiewicz, scríbhneoir scripte an scannáin Ida, Shane Smith, bunaitheoir agus Príomhfheidhmeannach VICE Group, agus raon éagsúil stiúrthóirí amhail Volker Schlöndorff, Mohsen Makhmalbaf agus Oliver Hirschbiegel.

Sa bhreis ar an rath a bhí ar iliomad dá scannáin ag oifig na dticéad, tá níos mó ná 250 gradam faighte ag léiriúcháin Downey ó fhormhór na mórfhéilte scannán lena n-áirítear Cannes, Beirlín, Toronto, Sundance, San Sebastian, Tóiceo agus go leor eile.

Tá Downey ina chomhalta de bhord Acadamh na Scannán Eorpach le beagnach 20 bliain anuas agus, tar éis dó sé bliana a chaitheamh mar Leas-Chathaoirleach, rinneadh Cathaoirleach de in 2020, agus bhí sé ar an mbord in éineacht leis an iar-Uachtarán Wim Wenders agus an tUachtarán reatha Agnieszka Holland. In 2006, toghadh é ar Chomhairle Acadamh Scannán agus Ealaíon Teilifíse na Breataine (BAFTA) agus in 2008 toghadh é ar Choiste Scannán BAFTA. In 2020, chuaigh sé isteach i gComhairle BAFTA arís. Is iontaobhaí é Downey freisin ar White Ribbon Alliance (Comhaontas na Ribíní Bána), móreagraíocht dhomhanda atá dírithe ar bhásmhaireacht le linn breith clainne a laghdú sa chuid den domhan atá i mbéal a forbartha. Is duine de chomhbhunaitheoirí na Comhghuaillíochta Idirnáisiúnta um Scannánóirí i mBaol (ICFR) é freisin. Is fondúireacht í sin atá go láidir ar son scannánóirí i mbaol ar fud an domhain agus a ghníomhaíonn i ndlúthpháirtíocht leo.

Bhí sé páirteach i mbreis is 20 coiste roghnúcháin idirnáisiúnta ag féilte scannán ar fud an domhain, lena n-áirítear Féile Scannán Shairéavó, Féile Scannán Idirnáisiúnta Rio de Janeiro, Féile Scannán Idirnáisiúnta Cottbus, Féile Scannán Idirnáisiúnta Vársá, Féile Scannán Idirnáisiúnta Iostanbúl, Féile Scannán Idirnáisiúnta Montréal, Féile Scannán Motovun, Féile Scannán Idirnáisiúnta Shóifia, Féile Scannán Idirnáisiúnta na Trasalváin, Féile Scannán Idirnáisiúnta Kraków agus Féile Scannán Idirnáisiúnta Zagreb, áit a ndearnadh súil siar ar a chuid oibre ag F&ME in 2009.

In 2014, ainmníodh é mar Léiritheoir na nDeich mBliana ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Fort Lauderdale. Ba iad Ed Pressman agus Robert Evans, an bheirt bhuaiteoirí a bhí ann roimhe sin. Reáchtáladh léiriú ómóis dá chuid oibre mar léiritheoir ag Féile Scannán Phrág 2015 freisin. Ina theannta sin, bronnadh Gradam Saoil Kristian air ag Féile Scannán Phrág in 2021. In 2023, i Réicivíc, bronnadh an chéad ghradam saoil ó thionscal scannán na hÍoslainne air as an méid a chuir sé leis an scannánaíocht idirnáisiúnta.

In 2020, d’fhógair Ollscoil Warwick, a alma mater, go mbronnfaí Dochtúireacht D.Litt. honoris causa air, as a chuid oibre saoil agus as an méid a chuir sé leis an amharclannaíocht agus scannánaíocht Eorpach. Ina ról in Acadamh na Scannán Eorpach, tá seisean agus an bord ag tacú le bunú eagraíochta oideachais, Filmclub, a bhfuil sé mar aidhm léi scannánaíocht ardchaighdeáin a thabhairt chuig scoileanna ar fud na hEorpa.

I dtús na bliana 2022, tugadh cuireadh do Downey a bheith ina Chomhalta de Chumann Ríoga na nEalaíon, agus ionduchtaíodh é in Acadamh na Stát Aontaithe um Ealaíona agus Eolaíochtaí Scannán (AMPAS). In 2017, chuaigh sé isteach in Acadamh Scáileáin an Aigéin Chiúin san Áise tar éis dó an Gradam um Éagsúlacht Chultúrtha, faoi phátrúnacht UNESCO, a bhaint amach don scannán Seoirseach Dede.

I measc na léiriúcháin is déanaí uaidh, tá an scannán Albánach The Rise agus Fall of Comrade Zylo, a raibh sé mar chomhscríbhneoir air agus The Green Border le Agnieszka Holland, a bhfuil iarléiriú á dhéanamh air faoi láthair. Tá sé ag obair freisin ar Franz, scannán beathaisnéise faoi Kafka ó Agnieszka Holland, atá á réamhléiriú faoi láthair. I measc na scannán eile ar oibrigh sé orthu agus atá ag an gcéim iarléiriúcháin tá La Suprema (an Cholóim), Familiar le Calin Peter Netzer (an Rómáin), Hotel Pula (an Chróit), Hidden People (an tSlóivéin), The Song of the Goats (an Pholainn) agus Streetkids United (an Ísiltír). Is iad seo a leanas na scannáin eile atá á n-ullmhú faoi láthair: It All Ends Here le Rajko Grlić (an Chróit), LO-FI (An Tuirc), Gorki Resort (An Pholainn), The Sun, The Moon, and the Eleven Stars (An Tuirc) chomh maith le Lady D (an Albáin) a raibh sé mar chomhscríbhneoir air freisin. Tá sé ag scríobh If I Were a Boy faoi láthair, bunaithe ar an úrscéal le Haki Stermilli, i gcomhar leis an stiúrthóir Fatmir Koci.

I mí Dheireadh Fómhair 2022, d’fhoilsigh MPress Media/Calm Productions a chéad úrscéal, Istria Gold, sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn. Foilseofar an leabhar sa Chróit i mí Mheán Fómhair agus sa Bhulgáir i mí Dheireadh Fómhair, agus foilseofar eagráin bhreise sa Mhacadóin agus sa Tuirc níos déanaí i mbliana. Foilseofar Istria Black, an dara cuid den triológ THREE COLOURS ISTRIA, i mí na Nollag agus leanfaidh Istria Blue, an chuid dheireanach, in 2024. Faoi láthair tá sé ina Scríbhneoir Cónaitheach do mhí an Mheithimh 2023 i bhFondúireacht agus Ionad Bergman, de chuid Ingmar Bergman, in Fårö, oileán sa Mhuir Bhailt atá soir ó thuaidh ó Gotland agus a bhíodh ina bhaile aige tráth.

Roinneann sé a chuid ama idir Istria, Baile Átha Cliath agus cibé áit a bhfuil sé i mbun scannánaíochta ar a scannán is déanaí.

Fill ar an bhforléargas ar an bpainéalaí

people

Margherita Chiti

Dáileoir ag Teodora, Léiritheoir ag Palomar, Comhalta d’Acadamh na Scannán Eorpach
Member of the LUX Selection Panel in 2024

Tá Margherita Chiti ag obair mar dháileoir ag Teodora, léiritheoir ag Palomar agus is comhalta í d’Acadamh na Scannán Eorpach. Thosaigh sí ag obair mar Cheann Dáileacháin le Sacher Distribuzione de chuid Nanni Moretti in 2007. Ag an am céanna, d’oibrigh sí mar chúntóir léirithe do chuideachtaí léirithe Luigi Musini agus Roberto Cicutto On My Own agus Cinemaundici. In 2012, thosaigh Margherita ag obair le Teodora Film Distribuzione mar Cheann na nÉadálacha agus na nDíolachán Teilifíse. Thosaigh sí ag obair le Palomar Produzioni mar Cheann Léiriúcháin agus Gnóthaí Idirnáisiúnta don Scannánaíocht agus Teilifís in 2021. Tá sí ag obair do Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Eoraip na Cruthaitheachta mar shaineolaí sa táirgeadh, dáileadh agus rochtain ar scéimeanna maoinithe margaí le breis agus 10 mbliana. Chomhbhunaigh sí Women in Film, TV & Media Italia i mí Aibreáin 2018 agus is comhalta den bhord í ó shin.

Fill ar an bhforléargas ar an bpainéalaí

people

José Luis CIENFUEGOS

Festival director and programmer
Member of the Selection Panel in 2025

José Luis Cienfuegos is the director of Seminci, Valladolid International Film Festival, Spain, one of the oldest film festivals in the world , focusing on ‘auteur’ cinema. Prior to this, he was the director of Seville European Film Festival (2012 -2023) and of Gijón Film Festival (1995 -2011). A member of the European Film Academy and a member of its feature length expert committee 2021-23, he formed part of the LUX Film Awards selection committee from 2011 to 2019. A member of the Spanish Film Academy and the San Fernando Royal Academy of Fine Arts, from 2013 to 2017 he was a Jury member for the Prince of Asturias Award for the Arts organised by the Prince of Asturias Foundation and has also been a jury member at numerous festivals such as Rotterdam, Karlovy Vary, San Sebastián, BAFICI, Santiago de Chile, Documenta Madrid and Las Palmas, amongst others. 

He also currently works as a lecturer at several universities and film schools and as an advisor for various cultural institutions plus organizing exhibitions and concerts and is the author of numerous cinematographic articles.

Go back to the panelists overview

people

Marta Fernandes

Taispeántóir ag Cinema Ideal agus Dáileoir ag Midas Filmes
Member of the LUX Selection Panel in 2023, 2024

Tá Marta ina ceannaire ar dháileadh agus éadálacha ag Midas Filmes ó mhí Lúnasa 2008 i leith, agus ina comhalta den fhoireann clársceidealaithe. Bíonn sí ag déileáil le preas agus meáin shóisialta Cinema Ideal, an phictiúrlann a ndearna Midas II Cinemas athchóiriú agus athoscailt uirthi in 2014.

Tá sí ag obair in earnáil an dáilte scannán le hos cionn 20 bliain. Chuir sí tús lena gairm bheatha ag Atalanta/Medeia Filmes, áit a raibh sí freagrach as na straitéisí cumarsáide agus margaíochta le haghaidh os cionn 200 eisiúint amharclainne scannáin agus as clársceidealú roinnt clár, díospóireachtaí agus féilte a d’eagraigh Medeia cinemas. Bhí sí ina Léiritheoir Feidhmiúcháin ar Fhéile Scannán IndieLisboa freisin. Sula ndeachaigh sí isteach i ngnó na scannánaíochta, d’oibrigh sí mar iriseoir agus bhí sí mar bhall den fhoireann taighde ag faireachlann chumarsáide Obercom, áit a raibh sí ina húdar agus comhúdar ar roinnt tuarascálacha Eorpacha. Tá céim aici sa Staidéar ar na Meáin ó Universidade Nova de Lisboa agus Máistreacht sa Scannánaíocht. Bhain a cuid staidéir iarchéime le bainistiú cultúir agus le dioscúrsaí agus cultúir atá ag teacht chun cinn – ó léirmheastóirí go healaín.

Fill ar an bhforléargas ar an bpainéalaí

people

Priscilla Gessati

Stiúrthóir Clársceidealaithe ag Cinéma L’Entrepôt
Member of the LUX Selection Panel in 2023, 2024

Tar éis di staidéar a dhéanamh ar an Rúisis ag INALCO agus máistreacht a bhaint amach i bpolaitíocht an chultúir ag Institiúid an Léinn Eorpaigh i bPáras 8, bhí Priscilla Gessati i gceannas ar staidéir agus an t-athbhreithniú líonra ar chlár Eorpach Europa Cinemas roimh dhul i mbun oibre le hionad scannánaíochta cathrach Forum des Images i bPáras. D’oibrigh sí freisin ar chlársceidealú Ciné Lumière d’Institiúid na Fraince sa Ríocht Aontaithe agus ar léiriúchán ar an gcúigiú féile sraith teilifíse Totally Serialized. Agus í fíorthiomanta don chlársceidealú agus do chosaint na scannánaíochta agus éagsúlachta ealaíne, chomhordaigh sí gníomhaíochtaí an dáilte agus na foilsitheoireachta ag Potemkine Films sular ghlac sí ceannas ar bhainistiú Le Balzac, pictiúrlann stairiúil atá lonnaithe ar an Champs Élyseés. In éineacht le Joël Chapron, bhí sí ina comhúdar ar Principles and Mechanisms of Financing French Cinema and Regulation and Practices of Cinematographic Exploitation, a bhí ceaptha do mhargadh na Rúise ar dtús. Thug sí faoi ról nua le déanaí le l’Entrepôt i bPáras, spás neamhghnách ina bhfuil pictiúrlann chomh maith le hionad ceoil, dánlann, bialann agus beár.

Fill ar an bhforléargas ar an bpainéalaí

people

Eamon Hughes

27 Times Cinema representative
Member of LUX Selection Panel in 2025

Eamon Hughes graduated the National Film School of Ireland in 2020, and had his graduate film go on to be long listed for the Student BAFTA awards. Shortly after this Eamon begun working as the Production Manager at Samson Films in 2021, a feature film production company based in Dublin Ireland. Recent films including My Sailor, My Love, premiering at TIFF 2022, The Ghost of Richard Harris, premiering at the Venice Biennale 2022, and, Baltimore, premiering at Telluride 2023 and the London Film Festival. Eamon is currently working on the slate of films currently in production as well as producing and leading a number of his own projects within the company.

In 2023, Eamon was chosen as the Irish Ambassador for the 27 Times Cinema project and has since taken an active part in promoting the Lux Audience Award.

Go back to the panelists overview

people

Denis Ivanov

Comhalta boird d’Acadamh na Scannán Eorpach, comhbhunaitheoir Fhéile Scannán Idirnáisiúnta Odesa, Children Kinofest, agus Seachtain Léirmheastóirí Chív, Ceann na cuideachta scannánaíochta Arthouse Traffic, dáileoir agus léiritheoir
Member of the LUX Selection Panel in 2024

D’oibrigh Denis Ivanov mar léiritheoir ar 8 scannán lánfhada agus os cionn 40 gearrscannán. Bhuaigh a scannán The Tribe le Myroslav Slaboshpitsiy an Grand-Prix ag Seachtain Léirmheastóirí Cannes 2014 agus taispeánadh i níos mó ná 40 tír é. Bhuaigh Donbas le Sergei Loznitsa an duais don Stiúrthóir is Fearr faoin rannóg Un Certain Regard ag Féile Cannes 2018. Taispeánadh a shaothair Rhino le Oleh Sentsov (2021) agus 107 Mothers le Peter Kerekes den chéad uair i roghnú oifigiúil Fhéile Scannán Idirnáisiúnta na Veinéise.

Fill ar an bhforléargas ar an bpainéalaí

people

Axelle Jean

27 Times Cinema representative
Member of the LUX Selection Panel in 2025

Axelle Jean holds a degree in History, Geography, and Intercultural Communication from Sorbonne University (Paris), with a particular emphasis on Icelandic and Hungarian languages. She has gained extensive experience working for festivals/markets (Cannes Docs - Marché du Film, Cinéma du réel, Festival de Cabourg, FIPADOC) and film sales company (The Party, Picture Tree International). Her primary focus is documentaries and she has been serving as a reviewer for the Reykjavik International Film Festival and Giornate degli Autori since 2022 and 2024 respectively. In 2023, she was chosen as the French Ambassador for the 27 Times Cinema project and has since taken an active part in promoting the Lux Audience Award. She recently joined documentary sales company Cinephil. 

Go back to the panelists overview

people

Ondřej Kamenický

Stiúrthóir One World, Féile Idirnáisiúnta do Scannáin Faisnéise ar Chearta an Duine
Member of the LUX Selection Panel in 2024

Meastar gurb é One World an fhéile is mó ar domhan do scannáin faisnéise ar chearta an duine. Reáchtáiltear an fhéile i bPrág agus os cionn 30 baile sa tSeicia. Taispeánann an fhéile scannáin faisnéise maidir le cearta an duine, saincheisteanna sóisialta, polaitiúla, comhshaoil agus meán. I measc na n-imeachtaí ag an bhféile bíonn seisiúin ceisteanna agus freagraí, díospóireachtaí painéil, imeachtaí réaltachta fíorúla, tionscadail tionchair shóisialta, léirithe do scoileanna agus East Doc Platform do thionscal na scannán. Dáileann One World scannáin faisnéise, cuireann sé cúnamh ar fáil d’fhéilte nua (e.g. i Nicearagua, Cósta Ríce, Hong Cong), díríonn sí ar dhaoine faoi mhíchumas agus eagraíonn sí eagrán de One World sa Bhruiséil.

Fill ar an bhforléargas ar an bpainéalaí

people

Ibtisam Omer

Vice President Marketing at MUBI
Member of LUX Selection Panel 2025

Originally from Stockholm Sweden, Ibtisam Omer is a creative marketing executive and educator with over 14 years of international experience working at leading companies within tech, fashion and entertainment. Previously at adidas, Google and Netflix, Ibtisam also works as an Industry Lead and lecturer at Creative Business School Hyper Island as well as sitting on the board of music platform Boiler Room.

Ibtisam is currently Vice President Marketing, Global at MUBI and is based in Berlin.

Go back to the panelists overview

people

Katarzyna Orysiak-Marrison

Ceann Margaíochta ag Gutek Film
Member of the LUX Selection Panel in 2024

Tá Katarzyna ag obair le Gutek Film ó 2013. Tá sí freagrach as ceapadh agus maoirsiú an phróisis iomláin a bhaineann le scannáin uile na cuideachta a sheoladh, ó shocrú agus cur i bhfeidhm an bhuiséid go dtí na straitéisí dáilte, margaíochta agus preasa foriomlána do gach scannán a seoltar. Bhí sí freagrach as níos mó ná 100 feachtas rathúil do scannáin ar nós Parasite le Bong Joon-ho, The House That Jack Built le Lars von Trier, Portrait of a Lady on Fire le Céline Sciamma, Toni Erdmann le Maren Ade, Drive My Car le Ryusuke Hamaguchi, Parallel Mothers le Pedro Almodóvar, C’mon C’mon le Mike Mills agus Triangle of Sadness le Ruben Östlund, i measc go leor eile. Rugadh í in 1982 agus tá sí ag obair i dtionscal na scannánaíochta le 17 mbliana anuas. Ta sí ag déanamh speisialtóireachta i straitéisí margaíochta agus dáileacháin faoi láthair. Chuir sí tús lena gairm bheatha ag Féile Scannán Vársá mar Cheann Seirbhíse Aíonna. Ina dhiaidh sin, dhírigh sí ar dháileadh amharclainne in Mañana, dáileoir atá lonnaithe i Vársá agus a bhfuil sainspeisialtóireacht aige i scannáin ó Mheiriceá Laidineach, ón Áise agus ón Afraic. Bhí sí freagrach as straitéisí margaíochta an iliomad scannán a bhuaigh duaiseanna, chomh maith le clársceidealú agus raon imeachtaí speisialaithe a chur ar fáil, mar shampla Seachtain na Scannán Spáinneach, Féile Scannán Dhomhanda Ale Kino agus Féile Scannán Mheiriceá Laidinigh. In 2022, chruthaigh Katarzyna féile nua darb ainm Konfrontacje Filmowe (Film Confrontations) do Gutek Film. Ag an bhféile, cuireadh rogha eisiach de na scannáin is suimiúla ón séasúr atá le teacht ar taispeáint den chéad uair, agus taispeánadh iad i 24 phictiúrlann sainealaíne ar fud 18 gcathair sa Pholainn. Creideann Katarzyna go láidir sa scannánaíocht sainealaíne agus le blianta beaga anuas, tá sí ag lorg bealaí nua chun eisiúintí amharclainne a chur chun cinn trí mhodhanna seanbhunaithe éagsúla a chur le chéile – comhoibriú le brandaí, institiúidí agus daoine aonair, agus imeachtaí speisialta amharclainne – le cur chuige nua-aimseartha, anailíseach, sonraíbhunaithe.

Fill ar an bhforléargas ar an bpainéalaí

people

Claudia Tronnier

Stiúrthóir Aonad na bPictiúrlann ag ARTE
Member of the LUX Selection Panel in 2024

Rinne Claudia Tronnier staidéar ar reiligiún comparáideach, nualitríocht na Gearmáine, Ind-eolaíocht agus eolaíocht na meán in Marburg na Gearmáine. Scríobh sí faoi scannáin d’eagraíochtaí éagsúla sna meáin le linn na 1980idí. Thosaigh sí ag obair mar shaoririseoir don chraoltóir poiblí Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) in Mainz in 1990. Ansin thosaigh sí ag obair do roinn tallainne Das kleine Fernsehspiel mar eagarthóir coimisiúnaithe do phríomhscannáin, do chláir faisnéise agus do chineálacha éagsúla formáidí turgnamhacha. Ceapadh í mar Cheannaire ar Das kleine Fernsehspiel sa bhliain 2008. Le linn a tréimhse ag ZDF, choimisiúnaigh sí líon mór comhléirithe náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear roinnt scannán le déantóirí scannán Turcacha/Gearmánacha agus scannánóirí a bhfuil fréamhacha acu i dtíortha eile. Bhunaigh sí clár chun tacú le déantóirí scannán ban agus tá sí ar dhuine de chomhbhunaitheoirí na duaise do stiúrthóirí ban, SI STAR. Ón 1 Eanáir 2021 i leith, tá sí ina Ceannaire Scannánaíochta, Teilifíse agus Sraithe ag Arte G.E.E. Tá sí ina comhalta de chomhdháil an chláir freisin agus tá sí freagrach as comhordú, roghnú agus clársceidealú na gclár ficseanúil uile a chraoltar ar Arte agus Arte TV.

Fill ar an bhforléargas ar an bpainéalaí

people

Amitabh Vardhan

Príomhfheidhmeannach Cine Grand Group a bhfuil pictiúrlanna sa Rómáin agus sa Bhulgáir á bhfeidhmiú aige
Member of the LUX Selection Panel in 2024

Tá cúlra gairmiúil éagsúil ag Amitabh Vardhan le taithí i roinnt tíortha éagsúla, lena n-áirítear an India, na Stáit Aontaithe, an Bhulgáir, an Rómáin, an tSeirbia, an Ríocht Aontaithe, agus an Mhacadóin. Tá dea-theist air mar gheall ar bhorradh a chur faoin bhfás gnó trí nuálaíocht, leathnú agus comhpháirtíochtaí nua in earnálacha amhail siamsaíocht, earraí tomhaltóra, seirbhísí, fáilteachas, agus eastát réadach. Tá sé tar éis foirne móra trasfheidhmiúla a thógáil agus a stiúradh go héifeachtach i dtreo spriocanna eagraíochtúla a bhaint amach. Bhunaigh sé comhghuaillíochtaí straitéiseacha chun tairbhe an dá thaobh le páirtithe leasmhara éagsúla agus d’fhorbair sé straitéisí margaíochta éifeachtacha as ar eascair infheictheacht agus fás branda méadaithe. Ó 2010 i leith, tá Amitabh ina Stiúrthóir agus ina Phríomhfheidhmeannach ar Cine Grand DV. Roimhe sin bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar PVR Cinemas (an slabhra pictiúrlainne is mó san India) ó 2003.

Fill ar an bhforléargas ar an bpainéalaí

people

Maria Silvia Gatta

An Coimisiún Eorpach, oifigeach beartais d’Eoraip na Cruthaitheachta AS CNECT
Member of the LUX Selection Panel in 2021, 2022, 2023, 2024

Tháinig Maria Silvia Gatta isteach sa chlár MEDIA ón gCoimisiún Eorpach in 2003, ag déileáil le meastóireacht a dhéanamh ar chlár MEDIA+ agus tacaíocht an dáilte.

Tar éis di tréimhse a chaitheamh thar lear, rinne sí maoirseacht ar chur chun feidhme Chlár Cruthaitheach MEDIA 2021-2027 ó 2019 agus oibríonn sí ar bheartais maidir le hoidhreacht scannánaíochta na hEorpa.

Fill ar an bhforléargas ar an bpainéalaí

people

Fatima Djoumer

Ceannaire ar Chaidrimh Idirnáisiúnta, Europa Cinemas
Member of the LUX Selection Panel in 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022, 2023, 2024

Chuaigh Fatima Djoumer isteach in Europa Cinemas in 1993 mar Cheannaire ar Chaidreamh Idirnáisiúnta agus ar Imeachtaí Idirnáisiúnta agus tá comhdhálacha líonra, cláir forbartha lucht féachana, saotharlanna nuálaíochta agus Lipéad Europa Cinemas eagraithe aici ann. D’oibrigh sí freisin ar fhorbairt Lipéad Europa Cinemas. Is líonra amharclannaíochta scannánaíochta é Europa Cinemas a thacaíonn le cúrsaíocht scannán Eorpach lasmuigh dá dtír bhunaidh agus a thacaíonn le gníomhaíochtaí forbartha lucht féachana, le béim ar an spéis atá ag lucht féachana óg i scannáin Eorpacha a ardú.

Tá 1,216 phictiúrlann (le 3,131 scáileán) san áireamh sa líonra in 738 gcathair ar fud 43 thír.

Fill ar an bhforléargas ar an bpainéalaí

people

Nuno Pimentel

Project coordinator for LUX Audience Award
Observer at the LUX Selection Panel 2025

Nuno Pimentel is from Portugal where he graduated in Film from art school before heading to Antwerp to work at the development department of a production company. In the UK he studied Screenwriting at the Royal Holloway, University of London. In 2016 he joined the Portuguese distribution company Alambique, to co-ordinate Cinema Bold, an in-house release label, focused on alternative distribution strategies for unconventional films. In 2019 he was part of the Locarno Industry Academy, and was invited again in 2021, this time as part of the U30 programme dedicated to a new generation of film professionals.

He currently lives in Berlin where he moved in 2020 to enroll at the Dffb’s Next WAave programme, focused on the cinephilia of the future and the development of international film markets. At the programme, under the mentorship of MUBI’s VP of production Bobby Allen, he developed Félicette Films, an alternative pan-European distribution label with the aim of releasing a carefully curated selection of films that “fall through the cracks” – artistically rich, courageous and genre-defying works which deserve a spotlight.

In 2021 he successfully pitched the project at the Berlinale and the Cannes Film Festival.

Past and present projects also include collaborations with Wolf Kino in Berlin, and Rapid Eye Movies in Cologne. He also dabbles in scribbling and experimental filmmaking.

You can talk with him in Portuguese, English, Spanish and very basic French. Soon (he hopes) you’ll also be able to reach him in German.

Go back to the panelists overview