Próiseas Roghnúcháin

Is painéal de ghairmithe scannánaíochta na hEorpa é Painéal Roghnúcháin LUX. Roghnaíonn an Painéal na scannáin do Ghradam Lucht Féachana LUX ó líon ollmhór scannán a chuirtear isteach do Ghradaim Scannánaíochta na hEorpa. Is féidir le gach ball den phainéal roghnúcháin dhá scannán a mholadh le haghaidh ainmniúcháin. 

Tháinig an Painéal Roghnúcháin le chéile sa Bhruiséil an 28 Meitheamh 2023 agus, tar éis comhrá cuimsitheach, roghnaigh sé cúig scannán do Ghradam Lucht Féachana LUX. Fógraíodh na hainmneacha le linn Fhéile Idirnáisiúnta Scannán na Veinéise an 1 Meán Fómhair 2023. Bhí Feisirí de Pharlaimint na hEorpa, lucht féachana, scannánóirí agus gairmithe scannánaíochta i láthair.

Critéir incháilitheachta d’eagrán 2024

Chun go measfaí iad do Ghradam Lucht Féachana LUX, ba ghá do gach scannán na critéir seo a leanas a shásamh:

Ginearálta:

  • Ní mór go mbeadh duais nó aird shuntasach faighte aige ag mórfhéile.
  • Ní mór go mbeadh sé díolta nó seolta i bpictiúrlanna i gcúig Bhallstát den Aontas ar a laghad (nó gur díoladh a chearta i mBallstát amháin den Aontas ar a laghad i gcás scannáin ó Fhéile Scannán Cannes).
  • Ní mór gur taispeánadh go poiblí den chéad uair é ag féile, i bpictiúrlann nó ar líne idir an 1 Iúil 2022 agus an 28 Bealtaine 2023.

Ábhar scannáin:

  • Ní mór do na scannáin éagsúlacht na n-ábhar atá ag croílár na díospóireachta Eorpaí a léiriú agus ní mór dóibh a bheith inrochtana ag lucht féachana Eorpach leathan agus éagsúil.
  • Ní mór do na scannáin réimse leathan téamaí a chlúdach, agus díospóireacht phoiblí ar an ngnáthshaol laethúil Eorpach agus ar thodhchaí na hEorpa a chur chun cinn agus a spreagadh. Moltar éagsúlacht éirime, ábhar agus seánraí.
  • Ní mór go léireofaí go ráthúil comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú trí thopaicí agus carachtair an scannáin.

Tionscnamh geografach an léiriúcháin:
Ní mór don scannán a bheith léirithe nó comhléirithe i dtíortha atá incháilithe do chlár MEDIA ó Eoraip na Cruthaitheachta (Ballstáit AE, an Albáin, an Airméin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, an tSeoirsia, an Íoslainn, an Chosaiv, an Mholdóiv, Montainéagró, an Iorua, an Mhacadóin Thuaidh, an tSeirbia agus an Úcráin).

Seánra:
Ficsean, beochan agus scannán faisnéise.

Fad reatha:
Ní mór fad reatha 60 nóiméad ar a laghad a bheith ag an scannán. Ba cheart go seachnófar, a mhéid agus is féidir, scannáin atá os cionn 120 nóiméad ar fhad.