Il-proċess tal-għażla

Il-Ġurija tal-Premju LUX hija magħmula minn professjonisti tal-films Ewropej, li jagħżlu l-ħames films nominati għall-Premju LUX tal-Udjenza minn ġabra estensiva ta’ films eliġibbli.  Kull membru tal-ġurija jista’ jipproponi żewġ films biex jiġu kkunsidrati għan-nomina. Il-Ġurija tal-Premju LUX tiltaqa’ kull sena f’Ġunju fi Brussell għal laqgħa ta’ jumejn.

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà

Sabiex jiġu kkunsidrati għall-Premju LUX tal-Udjenza, il-films iridu jkunu ssodisfaw il-kriterji li ġejjin:

Ġenerali:

  • Ikunu rċevew premju, jew attenzjoni notevoli, f’festival ewlieni.
  • Ikunu nbiegħu jew inkella ntwerew f’teatri taċ-ċinema f’mill-inqas ħames Stati Membri tal-UE (jew id-drittijiet tagħhom ikunu nbiegħu f’mill-inqas Stat Membru wieħed tal-UE fil-każ ta’ films mill-Festival Ċinematografiku ta’ Cannes).
  • Ikunu ntwerew fil-pubbliku b’mod uffiċjali f’festival jew ikunu nħarġu fiċ-ċinema jew online bejn l-1 ta’ Lulju tas-sena ta’ qabel u l-aħħar ta’ Mejju tas-sena kurrenti.

Suġġetti:

  • Juru d-diversità tas-suġġetti li jinsabu fil-qalba tad-dibattitu Ewropew, kif ukoll il-valuri Ewropej, u jħeġġu l-iskambju bejn il-Membri tal-Parlament Ewropew u ċ-ċittadini dwar kwistjonijiet li jħallu impatt fuq il-ħajja Ewropea ta’ kuljum u l-futur tal-Ewropa.
  • Jirnexxilhom juru l-ugwaljanza, id-diversità, id-demokrazija u l-inklużjoni permezz tas-suġġetti u l-karattri tal-film.
  • Jirrappreżentaw kemm jista’ jkun is-suġġetti li tkopri l-ħidma leġiżlattiva tal-Unjoni Ewropea.
  • Huma aċċessibbli għal udjenza Ewropea wiesgħa u varjata, inklużi ż-żgħażagħ. 
  • Huma mħeġġa d-diversità fit-ton u l-ġeneru

L-oriġini ġeografika tal-produzzjoni:

Il-films iridu jkunu prodotti jew koprodotti f’pajjiżi eliġibbli għall-programm EWROPA KREATTIVA-MEDIA (l-Istati Membri tal-UE, l-Albanija, l-Armenja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Kosovo, il-Moldova, il-Montenegro, in-Norveġja, il-Maċedonja ta’ Fuq, is-Serbja u l-Ukrajna).

Ġeneru:

Finzjoni, animazzjoni u dokumentarju.

Tul:

Ikunu twal mill-inqas 60 minuta. Films li jkunu itwal minn 120 minuta għandhom jiġu evitati kemm jista’ jkun.