Výberový proces

Porota ceny LUX je zložená z odborníkov z európskeho filmového odvetvia. Tí vyberajú päť filmov nominovaných na Cenu publika LUX spomedzi veľkého množstva filmov prihlásených do súťaže o ceny European Film Awards. Každý člen poroty môže na nomináciu navrhnúť dva filmy. 

Porota ceny LUX zasadla 28. júna 2023 v Bruseli a po dôkladnej diskusii vybrala päť filmov nominovaných na toto ocenenie. Ich názvy boli zverejnené 1. septembra 2023 na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach za prítomnosti poslancov EP, divákov, filmových tvorcov a filmových odborníkov.

Kritériá výberu pre ročník 2024

O Cenu publika LUX sa mohli uchádzať filmy, ktoré spĺňali tieto kritériá:

Vo všeobecnosti:

  • Získali cenu alebo sa im dostalo značnej pozornosti na významnom festivale.
  • Boli predané alebo uvedené do kín v minimálne piatich členských štátoch EÚ (alebo v prípade filmov z festivalu v Cannes boli práva na ne predané aspoň v jednom členskom štáte EÚ).
  • Prvýkrát boli oficiálne verejne premietnuté na festivale alebo v kine, alebo boli uvedené online v období od 1. júla 2022 do 28. mája 2023.

Témy:

  • Názorne ukazujú rozmanitosť ústredných tém európskej verejnej diskusie a sú prístupné širokému a rozmanitému európskemu publiku.
  • Venujú sa rôznym otázkam, podporujú a podnecujú verejnú diskusiu o každodennom európskom živote a o budúcnosti Európy. Rôznorodosť tónov, tém a žánrov je vítaná.
  • Na témach a postavách filmu úspešne zobrazujú rovnosť, rozmanitosť a inklúziu.

Geografický pôvod produkcie:
Vznikli v produkcii alebo koprodukcii krajín, ktoré sa môžu zúčastňovať na programe Kreatívna Európa – MEDIA (členské štáty EÚ, Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Island, Kosovo, Moldavsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Ukrajina).

Žáner:
Hraný, animovaný alebo dokumentárny film.

Dĺžka filmu:
Trvajú minimálne 60 minút. Neodporúčajú sa filmy dlhšie ako 120 minút.