Процедура за подбор

Журито на наградата LUX е съставено от европейски филмови дейци, които подбират петте номинирани филма за наградата LUX на публиката сред широка гама от филми, представени за European Film Awards (Европейските филмови награди). Всеки член на журито може да предложи два филма, които да бъдат разгледани за номиниране. 

Журито на наградата LUX заседава на 28 юни 2023 г. в Брюксел и след задълбочено обсъждане избра пет филма за крайни финалисти. Техните заглавия бяха публично оповестени по време на Международния филмов фестивал във Венеция на 1 септември 2023 г. в присъствието на членове на Европейския парламент, зрители и филмови дейци.

Критерии за допустимост за изданието през 2024 г.

За да бъдат включени в надпреварата за наградата LUX на публиката, филмите трябваше да отговарят на следните критерии:

Общи критерии:

  • Да са получили награда или почетно споменаване на голям фестивал.
  • Да са били продадени или излъчвани по кинотеатри в поне пет държави – членки на ЕС (или правата им да са се продали в поне една държава – членка на ЕС, в случая на филми от филмовия фестивал в Кан).
  • Да са били прожектирани за пръв път официално пред публика по време на фестивал или в киносалон, или да са били пуснати онлайн между 1 юли 2022 г. и 28 май 2023 г.

Теми:

  • Да илюстрират разнообразие от въпроси, които са в сърцевината на европейския дебат, и да са достъпни за широка и разнообразна европейска аудитория.
  • Да обхващат различни теми, като популяризират и насърчават обществения дебат относно ежедневието в Европа и бъдещето на Европа. Насърчава се разнообразие от тоналности, теми и жанрове.
  • Успешно да представят равенството, многообразието и приобщаването чрез темите и героите на филма.

Географски произход на продукцията:
Да са били продуцирани или копродуцирани в държави, които отговарят на условията на програмата CREATIVE EUROPE-MEDIA (държави — членки на ЕС, Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Грузия, Исландия, Косово, Молдова, Черна гора, Норвегия, Северна Македония, Сърбия и Украйна).

Жанр:
Игрални, анимационни и документални филми.

Времетраене:
Да са с продължителност от най-малко 60 минути. Филми, надвишаващи 120 минути, следва да се избягват във възможно най-голяма степен.