Výběr snímků

Snímky k nominaci na Cenu diváků LUX vybírá porota složená z filmových odborníků z celé Evropy. Vybírá z široké nabídky filmů, které se přihlásily do soutěže European Film Awards. Každý člen poroty může ke zvážení k nominaci navrhnout dva filmy. 

Tentokrát se porota sešla 28. června 2023 v Bruselu a po důkladné diskuzi vybrala pět filmů. Jejich jména byla představena na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách 1. září 2023 za přítomnosti poslanců Evropského parlamentu, diváků, filmových tvůrců a odborné veřejnosti.

Podmínky účasti v soutěži Cena diváků LUX 2024

Filmy ucházející se o Cenu diváků LUX musely splnit tato kritéria:

Obecné podmínky:

  • Film získal ocenění nebo vzbudil velkou pozornost na významném festivalu.
  • Byl prodán nebo uveden do kin alespoň v pěti členských státech EU (v případě filmů uvedených na festivalu v Cannes byla práva k filmu prodána alespoň do jedné země EU).
  • Poprvé byl oficiálně veřejně promítán na festivalu nebo v kině, případně uveden online, v období od 1. července 2022 do 28. května 2023.

Témata:

  • Dotýkají se rozmanitých otázek, které stojí v centru evropské diskuse, a jsou přístupné pro široké a rozmanité evropské publikum.
  • Vyznačují se tematickou rozmanitostí, podporují a podněcují veřejnou diskusi o každodenním životě v Evropě a o její budoucnosti. Vítána je rozmanitost tónu, námětů a žánrová různorodost.
  • Daří se jim zachytit rovnost, rozmanitost a inkluzi prostřednictvím námětu a postav filmu.

Zeměpisný původ produkce:
Byly produkovány nebo koprodukovány v zemích způsobilých pro podporu z programu KREATIVNÍ EVROPA-MEDIA (členské státy Evropské unie, Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora,
Gruzie, Island, Kosovo, Moldavsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina).

Žánr:
Hrané, animované a dokumentární filmy.

Stopáž:
Mají stopáž v délce alespoň 60 minut. Důrazně se nedoporučují filmy delší než 120 minut.