Procedura selekcji

Komisja selekcyjna nagrody LUX składa się z przedstawicieli branży filmowej. Wybierają oni pięć filmów nominowanych do Europejskiej Nagrody LUX z puli filmów przedstawionych do Europejskich Nagród Filmowych. Każdy członek komisji może zaproponować do nominacji dwa filmy. 

Komisja selekcyjna nagrody LUX spotkała się 28 czerwca 2023 roku w Brukseli. Po ożywionej dyskusji jej członkowie wybrali pięć filmów. Ich tytuły ogłoszono 1 września 2023 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. W ceremonii ogłoszenia wzięli udział posłowie do Parlamentu Europejskiego, publiczność, realizatorzy filmów oraz przedstawiciele branży filmowej.

Kryteria udziału w edycji 2024

Aby zakwalifikować się do konkursu o Europejską Nagrodę Publiczności LUX, filmy muszą spełniać następujące kryteria:

Kryteria ogólne:

  • zdobyły nagrodę lub wyróżnienie na jednym z ważniejszych festiwali,
  • zostały sprzedane lub były wyświetlane w przynajmniej pięciu państwach członkowskich Unii (lub prawa do nich sprzedano w przynajmniej jednym państwie członkowskim Unii w przypadku filmów biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes),
  • ich pierwszy oficjalny publiczny pokaz miał miejsce na festiwalu, w kinie lub online w okresie od 1 lipca 2022 roku do 28 maja 2023 roku.

Tematy:

  • Filmy poruszają różnorodne tematy, które są podstawą debaty europejskiej, oraz są dostępne dla szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców europejskich.
  • Dotykają rozmaitych kwestii oraz zachęcają do debaty publicznej o życiu codziennym w Europie i przyszłości naszego kontynentu. Dobrze widziana jest różnorodność tonu, tematów i gatunków.
  • Tematy i postacie odpowiednio uwzględniają równość, różnorodność i włączenie społeczne.

Geograficzne pochodzenie produkcji:
Muszą to być produkcje lub koprodukcje spełniające warunki programu KREATYWNA EUROPA – MEDIA (kraje Unii Europejskiej oraz Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Islandia, Kosowo, Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Macedonia Północna, Serbia i Ukraina).

Gatunek:
Film fabularny, animowany lub dokumentalny.

Czas trwania:
Co najmniej 60 minut. W miarę możliwości należy unikać filmów dłuższych niż 120 minut.