Proces wyboru

Komisja selekcyjna nagrody LUX składa się z europejskich specjalistów z branży filmowej. Nominują oni do Nagrody Publiczności LUX pięć filmów z szerokiej puli kwalifikujących się filmów. Każdy członek komisji może zaproponować do nominacji dwa filmy. Komisja spotyka się co roku w czerwcu na dwudniowym posiedzeniu w Brukseli.

Kryteria kwalifikowalności

Aby zakwalifikować się do konkursu o Europejską Nagrodę Publiczności LUX, filmy muszą spełniać następujące kryteria:

Kryteria ogólne:

  • zdobyły nagrodę lub wyróżnienie na jednym z ważniejszych festiwali,
  • zostały sprzedane lub były wyświetlane w przynajmniej pięciu państwach członkowskich Unii (lub prawa do nich sprzedano w przynajmniej jednym państwie członkowskim Unii w przypadku filmów biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes),
  • ich pierwszy oficjalny publiczny pokaz miał miejsce na festiwalu, w kinie lub online między 1 lipca poprzedniego roku a końcem maja bieżącego roku.

Tematyka:

  • przedstawiają różnorodne tematy będące przedmiotem debaty europejskiej, a także wartości europejskie, oraz zachęcają posłów do Parlamentu Europejskiego i obywateli do wymiany poglądów na temat kwestii, które mają wpływ na codzienne życie Europejczyków i przyszłość Europy,
  • skutecznie ukazują równość, różnorodność, demokrację i włączenie społeczne za pośrednictwem przedstawionych w filmach tematów i postaci,
  • przedstawiają w jak największym stopniu tematy wchodzące w zakres prac legislacyjnych Unii Europejskiej, 
  • są dostępne dla szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców europejskich, między innymi dla młodych ludzi, 
  • mile widziana jest różnorodność tonu i gatunków.

Geograficzne pochodzenie produkcji:

Filmy muszą być produkcją lub koprodukcją zrealizowaną w krajach, które kwalifikują się do programu Kreatywna Europa – MEDIA (państwa Unii Europejskiej, Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Islandia, Kosowo, Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Macedonia Północna, Serbia i Ukraina).

Gatunek:

Film fabularny, animowany lub dokumentalny.

Metraż:

Co najmniej 60 minut projekcji. W miarę możliwości należy unikać filmów dłuższych niż 120 minut.