Harmonogram a hlasovanie

Časová os ceny

Jún 2023
Stretnutie poroty ceny LUX, ktorá prediskutuje a vyberie päť filmov nominovaných na Cenu publika LUX 2024

September 2023
1. septembra 2023: Oznámenie piatich nominovaných filmov počas Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach

September 2023 – marec 2024
Premietanie nominovaných filmov pod sloganom Sleduj, hodnoť a vyhraj

Marec 2024
Slávnostné odovzdávanie Ceny publika LUX – vyhlásenie víťaza v Európskom parlamente

Hodnotenie filmov

Diváci môžu hodnotiť všetkých päť nominovaných filmov od 2. septembra 2023 do marca 2024. Každý film môžu ohodnotiť na hlasovacej platforme ceny LUX. Poslanci EP budú môcť filmy hodnotiť prostredníctvom stránky Parlamentu určenej na tento účel. Až do uzávierky hlasovania možno hodnotenie ľubovoľný počet ráz meniť; podstatné je posledné hodnotenie.

Konečné poradie sa určí sčítaním bodov získaných od verejnosti a bodov získaných od poslancov EP, pričom hodnotenie každej z týchto dvoch skupín má rovnakú váhu 50 %. Víťazný film bude vyhlásený na slávnostnom odovzdávaní Ceny publika LUX, ktoré sa uskutoční v marci 2024 v Európskom parlamente.