Harmonogram a hlasovanie

Časová os

jún 2023
Stretnutie poroty ceny LUX, ktorá prediskutuje a vyberie päť filmov nominovaných na Cenu publika LUX 2024

September 2023
1. septembra 2023: oznámenie piatich nominovaných filmov počas Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach

september 2023 – marec 2024
Premietanie nominovaných filmov počas obdobia „Sleduj, hlasuj, vyhraj“

16. apríla 2024
Slávnostné odovzdávanie Ceny publika LUX – vyhlásenie víťaza v Európskom parlamente

Hodnotenie filmov

Diváci môžu všetkých päť nominovaných filmov hodnotiť od 2. septembra 2023 do 14. apríla 2024. Každý film môžu ohodnotiť na hlasovacej platforme ceny LUX. Poslanci Európskeho parlamentu budú môcť hlasovať na vyhradenej hlasovacej stránke Parlamentu. Až do uzávierky hlasovania možno hodnotenia ľubovoľne často meniť. Zohľadní sa len posledné hodnotenie.

Konečné poradie sa určí sčítaním bodov verejnosti a bodov poslancov Európskeho parlamentu, pričom hodnotenie každej uvedenej skupiny má rovnakú váhu 50 %. Víťazný film bude vyhlásený na slávnostnom odovzdávaní Ceny publika LUX, ktoré sa uskutoční 16. apríla 2024 v Európskom parlamente.