Cena publika LUX

Prečo divácka cena LUX?

„LUX – The European Audience Film Award (skrátený názov: LUX Audience Award)“, ktorú organizuje Európsky parlament a Európska filmová akadémia, dokazuje oddanosť Európskeho parlamentu kultúre. Iniciatíva podporuje kultúrnu rozmanitosť a poskytuje hmatateľnú podporu európskej kinematografii a umeniu.

Cena diváka LUX je postavená na bývalej cene LUX, ktorú Európsky parlament zriadil v roku 2007, a na Cene ľudového výberu Európskej filmovej akadémie, ktorá bola zavedená v roku 1997. Nominované filmy zvyšujú povedomie o aktuálnych spoločenských a politických problémoch, zapájajú divákov v debatách o Európe spôsobom, ktorý k nim skutočne hovorí a odráža krásu a rozmanitosť európskej kinematografie.

Cena pokračuje v budovaní kultúrnych mostov naprieč Európou tým, že vrhá svetlo na filmy, ktoré sú jadrom verejnej diskusie v Európe. Cieľom ceny je posilniť väzby medzi politikou a ľuďmi tým, že pozve európske publikum, aby sa stalo aktívnym protagonistom a ohodnotilo jeden alebo viacero nominovaných filmov. Cieľom je zapojiť divákov do diskusií o Európe prostredníctvom inšpiratívnych európskych filmov.

Európsky parlament je presvedčený, že kino ako masové kultúrne médium je ideálnou platformou na diskusiu a úvahy o Európe a jej budúcnosti. Európska filmová akadémia, ktorá združuje viac ako 4 000 filmárov z celej Európy, sa od svojho založenia v roku 1988 venuje propagácii európskej filmovej kultúry.

Ako prebieha výber víťazného filmu?

Päť filmov nominovaných na štvrtý ročník Ceny publika LUX bolo zverejnených 1. septembra 2023 na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach za prítomnosti poslancov Európskeho parlamentu (EP), divákov, filmových tvorcov a filmových odborníkov.

Diváci a poslanci EP môžu jednotlivé filmy hodnotiť na internete. Držiteľom Ceny publika LUX sa stane film s najvyšším celkovým hodnotením získaným od verejnosti a od poslancov EP, pričom hodnotenie každej z týchto dvoch skupín má rovnakú váhu 50 %. Víťaz bude vyhlásený na slávnostnom odovzdávaní Ceny publika LUX, ktoré sa uskutoční v Európskom parlamente v marci 2024. 

Čo je cieľom Ceny publika LUX?

Cena publika LUX má ambíciu stať sa značkou kvality pri podpore európskej filmovej produkcie.

Ide o iniciatívu, vďaka ktorej sa nominované filmy viac zviditeľnia, prekročia hranice a oslovia širšie publikum. Umožňuje divákom z celej Európskej únie i spoza jej hraníc vidieť filmy, ktoré by sa v ich krajinách inak možno nepremietali.

Nominované filmy sa uvádzajú s titulkami v 24 úradných jazykoch EÚ. Európsky parlament organizuje ich premietanie od septembra 2023 do marca 2024 pod sloganom „Sleduj, hodnoť a vyhraj“ vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Film, ktorý získa Cenu publika LUX, sa tiež upraví pre potreby divákov so sluchovým postihnutím.