Filmy

Vďaka Cene publika LUX bude päť nominovaných filmov otitulkovaných do 24 úradných jazykov EÚ. Bude tak možné premietnuť ich vo všetkých členských štátoch Únie i za jej hranicami.

Po pozretí filmu ho nezabudnite ohodnotiť na hlasovacej platforme LUX. Zapojíte sa tak do súťaže o niektorú z hodnotných cien a môžete sa stať jedným z desiatich šťastlivcov, ktorí získajú vstupenku na slávnostné odovzdávanie Ceny publika LUX v Európskom parlamente, kde sa môžu stretnúť s režisérmi nominovaných filmov.

Predchádzajúce ročníky