Filmy

Víťaz Ceny publika LUX 2024

The Teacher's lounge

Ilker Çatak

Víťaz Ceny publika LUX 2024 bol vyhlásený 16. apríla v rokovacej sále Európskeho parlamentu v Bruseli. Blahoželáme víťaznému filmu The Teacher's lounge režiséra Ilkera Çataka. 

 

Več informacij

 

Vďaka Cene publika LUX je päť nominovaných filmov otitulkovaných do 24 úradných jazykov EÚ. Možno ich tak premietať vo všetkých členských štátoch Únie i za jej hranicami.

Európsky parlament každoročne organizuje bezplatné premietanie nominovaných filmov v celej EÚ a pozýva európske publikum, aby filmy ohodnotilo a hlasovalo na webovej stránke luxaward.eu. Spomedzi všetkých hlasujúcich bude vyžrebovaných desať ľudí, ktorí vyhrajú možnosť zúčastniť sa na slávnostnom odovzdávaní Ceny publika LUX v Európskom parlamente a naživo sledovať oficiálne vyhlásenie víťazného filmu, pričom všetky náklady spojené s cestou im budú uhradené.

Predchádzajúce ročníky