27-krát kino

Podpora spoločných európskych hodnôt a kultúrnej rozmanitosti medzi mladými ľuďmi bola vždy prioritou Európskeho parlamentu. Veď kino je hádam najlepším médiom na rozpútanie vášnivých diskusií o európskych myšlienkach.

Od roku 2010 je projekt „27/28 Times Cinema“ založený a podporovaný Európskym parlamentom a partnermi, akými sú Giornate degli Autori (Benátsky festival) a Europa Cinemas. Táto iniciatíva stavia na intenzívnom 10-dňovom školiacom kurze v Benátkach pre 27 mladých európskych milovníkov filmu a komunitných nadšencov.

Mladí nadšenci tak majú šancu stretnúť sa s poslancami EP, influencermi, odborníkmi na komunikáciu, vystavovateľmi, filmovými režisérmi či členmi poroty. Zároveň sú najmladšími členmi poroty Filmového festivalu v Benátkach. Po návrate do svojej krajiny sú z nich potom „veľvyslanci ceny LUX“, ktorí propagujú filmy a aktivity spojené s cenou LUX vo svojich komunitách. Sieť viac ako 300 podporovateľov, nadšených „veľvyslancov ceny LUX“ a tvorcov verejnej mienky sa tak každý rok rozrastá.