27 razy kino

Promowanie wspólnych wartości europejskich i różnorodności kulturowej wśród młodych ludzi zawsze było priorytetem Parlamentu Europejskiego. Jaki inny środek przekazu nadaje się lepiej niż kino do wywołania pasjonującej dyskusji na temat idei europejskich?

Od 2010 roku projekt „27/28 Times Cinema” jest tworzony i promowany przez Parlament Europejski i partnerów, takich jak Giornate degli Autori (Festiwal Wenecki) i Europa Cinemas. Inicjatywa ta opiera się na intensywnym 10-dniowym kursie szkoleniowym w Wenecji dla 27 młodych europejskich miłośników kina i entuzjastów społeczności.

W tym czasie spotykają się oni z posłami do Parlamentu Europejskiego, influencerami, specjalistami w dziedzinie komunikacji, właścicielami sal kinowych, reżyserami filmowymi i członkami komisji selekcyjnej oraz są najmłodszym jury festiwalu w Wenecji. Po powrocie do kraju pełnią rolę „ambasadorów nagrody LUX” oraz promują związane z nią filmy i działania w swoich społecznościach. Sieć ponad 300 sympatyków, pełnych entuzjazmu „ambasadorów nagrody LUX” i różnych podmiotów opiniotwórczych staje się z roku na rok coraz liczniejsza.