27 пъти кино

Насърчаването на споделените европейски ценности и културното многообразие сред младите хора винаги е било приоритет на Европейския парламент. Какъв по-добър посредник от киното, за да се създаде разгорещен дебат относно европейските идеи?

От 2010 г. насам проектът "27/28 Times Cinema" е създаден и насърчаван от Европейския парламент и партньори като Giornate degli Autori (фестивал във Венеция) и Europa Cinemas.

По време на престоя си те се срещат с членове на ЕП, инфлуенсъри, комуникационни експерти, изложители, филмови режисьори, членове на журито — и представляват най-младото жури на фестивала във Венеция. След като се завърнат у дома, те се превръщат в „посланици на Филмовата награда LUX“ и популяризират филмите от конкурса и свързаните с наградата дейности пред своите общности. Всяка година мрежата расте – сега тя има над 300 поддръжници, ентусиазирани „посланици на Филмовата награда LUX“ и разпространители в общественото мнение.