27 gånger film

Att främja gemensamma europeiska värderingar och kulturell mångfald bland unga har alltid varit en prioritering för Europaparlamentet. Och vilket medium är väl bättre lämpat än bio att få igång en livlig debatt om europeiska idéer?

Sedan 2010 har projektet "27/28 Times Cinema" etablerats och främjats av Europaparlamentet och partners som Giornate degli Autori (festivalen i Venedig) och Europa Cinemas. Detta initiativ bygger på en intensiv 10-dagars utbildningskurs i Venedig, för 27 unga europeiska filmälskare och samhällsentusiaster.

27 unga europeiska filmälskare och eldsjälar bjuds in till en 10-dagars intensivkurs i Venedig, där de får träffa Europaparlamentariker, influencers, kommunikationsexperter, utställare, filmregissörer och jurymedlemmar. De utgör dessutom den yngsta juryn i Venedigfestivalen. Väl tillbaka i hemlandet blir de ”LUX-ambassadörer” och puffar för LUX-publikprisets filmer och aktiviteter på hemmaplan. Tillsammans med filmentusiaster och andra personer som vill vara med och sprida ordet ingår de i ett över 300 personer stort nätverk som växer för varje år.