27krát kino

Evropský parlament se vždy zasazoval o propagaci společných evropských hodnot a kulturní rozmanitosti mezi mladými lidmi. A jaké jiné médium dokáže rozpoutat vášnivou rozpravu o evropských myšlenkách lépe než film?

Od roku 2010 je projekt „27/28 Times Cinema“ založen a podporován Evropským parlamentem a partnery, jako je Giornate degli Autori (Benátský festival) a Europa Cinemas.

Během svého pobytu se setkávají s poslanci EP, vlivnými uživateli, odborníky na komunikaci, vystavovateli, filmovými režiséry a členy poroty a představují nejmladší porotu na Benátském festivalu. Po návratu se stávají tzv. vyslanci Ceny LUX a propagují ve své zemi filmy a akce v souvislosti s touto soutěží. Každý rok se tak rozrůstá síť již více než 300 podporovatelů, nadšených „vyslanců Ceny LUX“ a jejích nejrůznějších propagátorů.