Filmová cena LUX (2007 – 2019)

Čo bola Filmová cena LUX?

Filmovú cenu LUX od roku 2007 každoročne udeľoval Európsky parlament, kým sa v roku 2020 nespojil s European Film Academy a nezaviedol Cenu publika LUX.

Táto cena bola pomenovaná po jednotke osvetlenia „lux“, čo po latinsky znamená „svetlo“. Cieľom Filmovej ceny LUX bolo vnášať svetlo do verejnej diskusie o európskej integrácii a uľahčiť šírenie európskych filmov v rámci Európskej únie, čo je naďalej aj základným prvkom novej ceny.

V rámci Filmovej ceny LUX porota vyberala 10 filmov. Dali sa predložiť aj individuálne návrhy.

Z uvedených 10 filmov boli traja finalisti zaradení do užšieho výberu. Tieto filmy boli otitulkované do 24 jazykov Európskej únie a premietané v celej Európe. Za nominované filmy mohli hlasovať len poslanci EP, takže ich hlasy vlastne rozhodli o víťazovi.

Napriek tomu sa prostredníctvom osobitnej čestnej ceny divákov dostala k slovu aj verejnosť: počas projekcií v rámci Filmových dní LUX mohli diváci hlasovať za svoj obľúbený film spomedzi troch finalistov, aj keď toto hlasovanie nemalo priamy vplyv na určenie víťaza Filmovej ceny LUX.

Pozrite si našu zbierku filmov nominovaných na Filmovú cenu LUX.