Cena diváků LUX

Proč vznikla Cena diváků LUX?

„LUX – evropská filmová cena diváků (zkráceně: Cena diváků LUX)“ udílená Evropským parlamentem a European Film Academy je výrazem závazku Evropského parlamentu k podpoře kultury. Iniciativa propaguje kulturní rozmanitost a přináší hmatatelnou podporu evropské kinematografii a umění.

Nová cena vznikla spojením bývalé Filmové ceny LUX, kterou v roce 2007 vytvořil Evropský parlament, a Ceny diváků European Film Academy, udělované od roku 1997. Nominované filmy se dotýkají aktuálních sociálních a politických témat a mají podnítit diskuse o Evropě formou, která je divákům blízká. Filmy nominované na tuto cenu v neposlední řadě odrážejí krásu a bohatost evropské kinematografie.

Cena diváků LUX obrací pozornost k filmům, které se věnují palčivým otázkám naší současnosti, a nadále tak staví pomyslné mosty mezi lidmi z celé Evropy.
Cena by měla také podpořit zájem občanů o politiku, mimo jiné tím, že dává evropským divákům příležitost ohodnotit jeden či více nominovaných filmů a soutěž tak aktivně ovlivnit. Záměrem je vtáhnout diváky do diskuse o Evropě prostřednictvím inspirativních evropských filmů.

Evropský parlament je přesvědčen o tom, že film jako médium masové kultury nabízí ideální platformu pro úvahy a diskuse o Evropě a její budoucnosti. Evropská filmová akademie (European Film Academy), která sdružuje přes 4 000 filmařů z celé Evropy, se od svého založení v roce 1988 věnuje podpoře evropské filmové kultury.

Jak se vybírá vítězný film?

Pětice filmů nominovaných v rámci čtvrtého ročníku Ceny diváků LUX byla představena na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách 1. září 2023 za přítomnosti poslanců Evropského parlamentu, diváků, filmových tvůrců a odborné veřejnosti.

Diváci a poslanci Evropského parlamentu mohou jednotlivé filmy hodnotit na internetu. Film, který od diváků a poslanců získá nejvyšší celkové hodnocení (přičemž hodnocení každé z těchto dvou skupin má váhu 50 %), bude prohlášen za vítěze Ceny diváků LUX. Vítězný film bude vyhlášen na slavnostním předávání Ceny diváků LUX, které se uskuteční v Evropském parlamentu v březnu 2024. 

Co je záměrem Ceny diváků LUX?

Záměrem Ceny diváků LUX je stát se známkou kvality evropské filmové produkce.

Účastí v soutěži se nominované filmy mohou zviditelnit, překročit hranice a oslovit širší publikum. Diváci všude v Evropské unii, ale i jinde, mohou sledovat filmy, které by jinak v jejich zemi možná nebyly uvedeny.

Projekce nominovaných filmů, opatřených titulky ve všech 24 úředních jazycích EU, poběží ve všech 27 členských zemích v období od září 2023 do března 2024 pod heslem „Sleduj, hodnoť a vyhraj“. Vítězný film pak bude kromě toho upraven pro potřeby diváků se sluchovým postižením.