Harmonogram a hodnocení filmů

Harmonogram udílení ceny

červen 2023
Setkání poroty, jež po diskuzi vybírá pět filmů, které se budou ucházet o Cenu diváků LUX za rok 2024.

září 2023
1. září 2023: Představení pětice nominovaných filmů na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách

září 2023 – březen 2024
Projekce nominovaných filmů pod heslem „Sleduj, hodnoť a vyhraj“

březen 2024
Slavnostní předání Ceny diváků LUX – vyhlášení vítěze v Evropském parlamentu

Hodnocení filmů

Diváci mohou všech pět nominovaných filmů ohodnotit v období od 2. září 2023 do března 2024. Hodnocení jednotlivých filmů bude probíhat na speciální platformě pro hodnocení filmů nominovaných na Cenu diváků LUX. Poslanci Evropského parlamentu budou moci hlasovat na k tomu určené internetové stránce své instituce. Udělená hodnocení lze až do konce vymezeného období libovolně měnit. Započítá se pouze poslední hodnocení.

Konečné pořadí se stanoví sečtením skóre od diváků a skóre od poslanců Evropského parlamentu. Každá z obou skupin má přitom váhu 50 %. Vítězný film bude vyhlášen na slavnostním předávání Ceny diváků LUX v Evropském parlamentu v březnu 2024.