Harmonogram ceny a hodnocení filmů

Harmonogram udílení ceny

červen 2023
Setkání poroty, jež po diskuzi vybírá pět filmů, které se budou ucházet o Cenu diváků LUX za rok 2024.

září 2023
1. září 2023: Představení pětice nominovaných filmů na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách

září 2023–březen 2024
Projekce nominovaných filmů pod heslem „Sleduj, hodnoť a vyhraj“

16. dubna 2024
Slavnostní předání Ceny diváků LUX – vyhlášení vítěze v Evropském parlamentu

Hodnocení filmů

Diváci mohou v období od 2. září 2023 do 14. dubna 2024 všech pět nominovaných filmů ohodnotit. Hodnocení jednotlivých filmů bude probíhat na speciální platformě Ceny diváků LUX . Poslanci Evropského parlamentu budou moci hlasovat na k tomu určené internetové stránce své instituce. Udělená hodnocení lze až do konce vymezeného období libovolně měnit. Započítá se pouze poslední hodnocení.

Konečné pořadí se stanoví sečtením skóre od diváků a skóre od poslanců Evropského parlamentu. Každá z obou skupin má přitom stejnou váhu 50 %. Vítězný film bude vyhlášen na slavnostním předávání Ceny diváků LUX v Evropském parlamentu dne 16. dubna 2024.