Награда lux на публиката

Защо наградата се нарича награда LUX на публиката?

„LUX — Европейска филмова награда на публиката (кратко заглавие: Наградата LUX на публиката)“, организирана от Европейския парламент и European Film Academy, демонстрира ангажимента на Европейския парламент към културата. Инициативата насърчава културното многообразие и предоставя осезаема подкрепа за европейското кино и изкуствата.

Наградата LUX на публиката е наследник на Филмовата награда „ЛУКС“, учредена от Европейския парламент през 2007 г., и наградата на публиката на European Film Academy, учредена през 1997 г. Номинираните филми насочват вниманието към актуални социални и политически въпроси, включват зрителите в дебатите за Европа по понятен и близък за публиката начин и отразяват красотата и многообразието на европейското кино.

Наградата продължава да гради мостове навсякъде в Европа, хвърляйки светлината на прожекторите върху филми, които достигат до сърцевината на публичните дебати в Европа.
Наградата цели да укрепва връзките между политиката и хората, като кани европейската публика да стане активен участник и да оцени един или повече от номинираните филми. Целта е да се привлече публиката да участва в дебатите за Европа чрез вдъхновяващи европейски филми.

Европейският парламент счита, че киното като средство на масовата култура е идеална платформа за дебати и размисли за Европа и нейното бъдеще. От създаването си през 1988 г. European Film Academy, която обединява над 4000 филмови дейци в цяла Европа, е посветена на популяризирането на европейската филмова култура.

Как се избира победителят?

Петте филма, номинирани за четвъртото издание на наградата LUX на публиката, бяха публично оповестени по време на Международния филмов фестивал във Венеция на 1 септември 2023 г. в присъствието на членове на Европейския парламент, зрители и филмови дейци.

Публиката и членовете на Европейския парламент се приканват да оценят филмите онлайн. Филмът, който получи общо най-висока оценка от публиката и членовете на ЕП (значението на всяка група за крайната оценка е 50%), ще стане победител и ще получи наградата LUX на публиката. Спечелилият филм ще бъде обявен на церемонията по връчване на наградата LUX на публиката, която ще се проведе през март 2024 г. в Европейския парламент. 

Каква е целта на наградата LUX на публиката?

Наградата LUX на публиката има за цел да се превърне в знак за качество, за да подкрепя европейските филмови продукции.

Инициативата дава по-голяма видимост на номинираните филми и им помага да пресекат границите и да достигнат до по-широка аудитория. Тя позволява на зрителите от целия Европейски съюз и извън него да гледат филми, които иначе не биха били прожектирани в техните страни.

Номинираните филми се субтитрират на 24-те официални езика на ЕС, а Европейският парламент организира прожекции във всички 27 държави – членки на ЕС по време на периода „Гледай, оцени, спечели“ (септември 2023 г. – март 2024 г.). Освен това филмът, който спечели наградата LUX на публиката, ще бъде адаптиран за аудитории с увреден слух.