LUX-publikpriset

Varför LUX-publikpriset?

LUX – publikpriset för europeisk film (förkortat LUX-publikpriset) som delas ut av Europaparlamentet och European Film Academy – uttrycker parlamentets engagemang för kulturen. Priset främjar kulturell mångfald och ger konkret stöd till europeisk film och konst.

LUX-publikpriset är en fortsättning på det tidigare LUX-priset – som Europaparlamentet instiftade 2007 – och priset People’s Choice Award från European Film Academy, som inrättades 1997. De nominerade filmerna uppmärksammar aktuella sociala och politiska frågor, engagerar tittarna i debatter om Europa på ett sätt som verkligen talar till dem och speglar den europeiska filmens skönhet och rikedom.

Priset fortsätter att bygga kulturbroar tvärs över Europa genom att rikta ljuset mot filmer som berör själva hjärtat i den offentliga debatten i Europa.
Priset har till syfte att stärka banden mellan politiken och folket genom att bjuda in den europeiska publiken att bli aktivt delaktig och sätta betyg på en eller flera av de nominerade filmerna. Tanken är att få publiken att engagera sig i debatter om Europa genom inspirerande europeiska filmer.

Europaparlamentet anser att film som populärkultur är särskilt väl lämpad för debatt och diskussion kring Europa och dess framtid. European Film Academy, som för samman över 4 000 filmskapare från hela Europa, har ägnat sig åt att främja europeisk filmkultur ända sedan sin tillkomst 1988.

Hur utses vinnaren?

De fem nominerade filmerna till LUX-publikprisets fjärde upplaga offentliggjordes på Venedigs internationella filmfestival den 1 september 2023 i närvaro av Europaparlamentets ledamöter, publik, filmskapare och branschfolk.

Publiken och EU-parlamentarikerna uppmanades att sätta betyg på filmerna på nätet. Båda grupperna bidrar med 50 procent vardera till betyget, och den film som får högst sammanlagt betyg blir årets vinnare av LUX-publikpriset. Vinnaren meddelas på LUX-publikprisets ceremoni i mars 2024 på Europaparlamentet. 

Vad är tanken med LUX-publikpriset?

LUX-publikpriset strävar efter att bli ett kvalitetsmärke för stöd till europeiska filmproduktioner.

Priset ger större synlighet åt de nominerade filmerna och hjälper dem att nå ut över gränserna till en bredare publik. Det ger publik i hela EU, men även utanför, chansen att se filmer som annars kanske inte skulle visas i deras land.

De nominerade filmerna textas på alla 24 officiella EU-språk, och Europaparlamentet ordnar visningar i alla 27 EU-länder under ”Titta, sätt betyg och vinn-perioden” från september 2023 till mars 2024. Den film som tar hem LUX-publikpriset kommer dessutom att anpassas för personer med nedsatt hörsel.