20,000 Species of Bees poster

© Gariza Films, Inicia Films

Spanja | 129 min | 2023

Sinteżi:
Tifla ta’ tmien snin ma tifhimx għaliex kulħadd jgħajtilha b’mod stramb. Meta tkun qed tqatta’ sajf għand iz-zija ta’ ommha, ħajjitha u ħajjet ommha jinbidlu għal dejjem.

 

Ikklassifika l-film (open in a new tab)