20,000 Species of Bees poster

© Gariza Films, Inicia Films

Испания | 129 мин. | 2023 г.

Синопсис:
Осемгодишно дете се бори с факта, че хората продължават да се обръщат към нея по объркващ начин. През лятото, което тя изкарва при пралеля си, сред пчелните кошери, нейният живот и животът на майка ѝ ще се променят завинаги.

 

Оценете филма (open in a new tab)